Valet är mitt

En, två, tre, fyra färger eller kanske ingen färg alls!