En stilla promenad bland
stock och sten.........

Naturens fantastiska egenskaper och dess invånare